بنیاد آموزشی محمود خسروجهان

بنیاد آموزشی خسروجهان

تحلیل آزمون ها

بنیاد آموزشی محمود خسروجهان
 یکی از مهم ترین فاکتورها
برای پیشرفت هر دانش آموز
تحلیل کارنامه آزمون ها می باشد
تحلیل کارنامه آزمون های آزمایشی
و تعیین استراتژی پیشرفت
یکی از ارکان اصلی در
بنیاد آموزشی خسروجهان می باشد
در هر آزمون نقاط قوت مشخص می شود
و همچنین نقاط ضعف رصد می گردد

پشتیبانی حرفه ای

بنیاد آموزشی محمود خسروجهان
تعیین سطح دانش آموزان در مرحله اول
برنامه ریزی گام به گام بنا به سطح دانش آموز
تیم پشتیبانی قوی و هدایتگر
جهت حمایت دانش آموز
تحلیل نتایج آزمون های آزمایشی
و تعیین استراتژی پیشرفت
هدفگذاری منطقی و
پیگیری منظم منحنی رشد سطح علمی دانش آموز

کلاس های مشاوره کنکوری

و هدایت تحصیلی مستمر

تحت نظر مهندس محمود خسروجهان

مشاور برتر آموزشی و کنکور از دهه ۸۰

رزومه محمود خسروجهان مدیریت بنیاد آموزشی خسروجهان
مهندس محمود خسروجهان مدیر بنیاد آموزشی محمود خسروجهان و مشاور برتر آموزشی از دهه ۸۰ :
محمود خسروجهان در تمام مقاطع و رشته های تحصیلی، سیستم مطالعه و هدایت تحصیلی منحصر به فرد دانش آموزان را تنظیم می کند.
وی به همراه تیم پشتیبانی مجرب که در مجموعه بنیاد آموزشی خسروجهان فعال هستند، جهت رشد و تعالی دانش آموزان تلاش می کنند.
جهت مشاهده روزمه مهندس محمود خسروجهان کلیک نمایید